mr drs J.M. Walls
mw mr S. Zwiers

advocaten

Ceresstraat 1
4811 CA Breda
telefoon: 076 596 1520
telefax: 076 543 0996
e-mail walls@ziggo.nl

SPECIALISTEN
ASIELRECHT EN VREEMDELINGENRECHT